Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan blivande makar. Detta äktenskapsförord, som är daterat den 2 november år 1901, är skrivet av Katarina Josefina Vänström inför hennes giftermål med skomakaren Erik Eriksson. Avtalet går ut på att han inte ska få giftorätt över den egendom hon för med sig in i boet. Tillhörigheterna räknas sedan upp och listan innehåller bland annat en gulmålad soffa, sex teskedar av nysilver, två kastruller och två emaljerade hinkar.

Prenuptial agreement between Katarina Josefina Vänström and her future husband Erik Eriksson. She lists all the things that should not be their common property after marriage.

Ur: Umeå stad, rådhusrättens och magistratens arkiv, volym: AII:22, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)