Denna man frigavs från Centralfängelset i Malmö den 29 november år 1908 efter ett ettårigt straff för andra resans stöld. Andra resan innebär att det var andra gången han blev dömd för samma brott. Mannen föddes i Gävle men var bosatt i Umeå. Efter frigivningen förpassades han också till Umeå.

This man was released from prison in Malmö on November 29,1908 after a one-year sentence for theft. After his release, he was sent back to his home in Umeå.

Ur: Fångvårdsstyrelsen, Kansli- och kameralbyråerna, serie EIIea, Riksarkivet.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)