I föreningsregistret som fördes hos landskansliet (nuvarande Länsstyrelsen) i Västerbotten finns föreningen Västerbottens läns hästavelsförening som ombildats från Umeåortens hästavelsförening den 28 november år 1919. Föreningens verksamhetsområde var ”att huvudsakligast genom inköp och uppfödning av hingstföl verka för nordsvenska hästavelns höjande i främsta rummet inom länet”. Föreningsregistret berättar bland annat om ändringar i styrelsen genom åren.

Västerbotten County horse breeding association was registered on November 28, 1919. The aim of the association was to support the North Swedish horse breed.

Ur: Västerbottens läns landskansli arkiv, volym CIII:3, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)