Underdånigt förslag till stat för fångvården i Västerbottens län år 1892. Stat betyder i detta sammanhang budget och kostnadsplanen är uppdelad i områden som mat, sängkläder, eldning, renhållning, bevakning och mycket annat. Exempelvis beräknas kostnaden av oblat och kommunionsvin för året att bli en krona. Förslaget hade skickats till Kungl. Maj:t och där fått godkänt den 27 november år 1891.

Proposal for budget for the prison in Umeå 1892. The cost plan is divided into areas such as food, bedding, heating, sanitation and security and others.

Ur: Kriminalvårdsanstaltens i Umeå arkiv, volym: EIa:1, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)