Detta är en husförhörslängd från Holmöns församling för åren 1830-1849. I en husförhörslängd finns hushållen nedskrivna tillsammans. Vanligtvis står hemmansängaren överst, fadern i hushållet, under honom kommer hustrun, sedan deras barn och underst på sidan finns hushållets övriga medlemmar, pigor och drängar. Ett husförhör var det tillfälle då prästen reste ut i församlingens gårdar och undersökte församlingsbornas kunskaper bland annat i läsning och Luthers lilla katekes. August som var son i hushållet var för ung för att ha börjat läsa ännu, han var född den 24 november 1842. Men intill föräldrarnas och de äldsta syskonens namn finns symboler för hur bra de läste och förstod katekesen. På de andra sidorna finns förklaring till vad symbolerna innebär.

This is a church record from Holmöns parish for the period 1830-1849. August, one of the sons of the family, was born on 24 November, 1842.

Ur: Holmöns kyrkoarkiv, volym AI:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)