Den 23 november 1933 ritades denna ritning för renspärrningsgärden. Ritningen innehåller tydliga instruktioner om hur gärden ska byggas och hur stolparna ska säkras. Ett renspärrningsgärde användes för att dirigera eller hindra renarnas vandring för att till exempel hindra att de går in på uppodlat område eller in på norskt territorium i strid med renbeteskonventionen.

On November 23, 1933 this drawing for reindeer barrier fences was designed. The drawing contains clear instructions on how to build the fence and how the posts should be secured. A reindeer barrier fence was used to redirect or prevent the reindeer movements in the landscape.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volym F XIX: 4, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)