Sara Lidman var en stor och uppskattad talare. Många engagerade tal har hon hållit genom åren. På Rådhustorget i Umeå den 21 november 2001 deltog hon i en stor manifestation mot USA:s nystartade bombningar i Afghanistan. Talet hon höll till umeborna denna dag finns bevarat i hennes stora författararkiv som förvaras på Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.

The author Sara Lidman was a great and appreciated speaker. During her lifetime she gave many dedicated and intense speeches. At the Town Hall Square in Umeå November 21, 2001, she participated in a large demonstration against the United States bombings in Afghanistan. This speech is kept in her huge archive stored in the Research Archives, Umeå University Library.

Ur: Författarinnan Sara Lidmans arkiv, volym 52B:22, Forskningsarkivet, Umeå universitet.

Läs mer om arkivet på Forskningsarkivets webbsida.