Den 20 november år 1888 skickade Selma Karolina Franzén in ansökning om skilsmässa till domkapitlet i Härnösand. Skilsmässan var redan beslutad i rådhusrätten i Umeå men behövde också godkännas av domkapitlet. Selma Karolina och skogsförvaltaren Hugo Elias Franzén hade vigts den 22 december år 1880 men då ansökan skrevs hade Selma Karolina redan flyttat ifrån sin make och var bosatt i Kristinehamn.

Selma Karolina sought in November 1888 divorce from her husband Hugo Elias Franzén, who she had been married to since December 1880.

Ur: Domkapitlets i Härnösand Arkiv, volym: HVIIIa:8, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas).