Markegång är penningvärdet som bestäms av lokala statliga myndigheter, exempelvis magistraten i städerna, årligen på vissa varor och tjänster, marknadsvärdet helt enkelt. En markegångstaxa redovisar priserna och dessa lästes sedan upp i kyrkorna. Dessa värden användes bland annat för att veta värdet på ersättningar som utdelats i natura, när någon fick betalt i exempelvis förnödenheter. Denna markegångstaxa är för Västerbottens län år 1863 och fastställdes den 2 november på landskontoret i Umeå.

The document is a list of prices for goods and services determined by the authorities. It is dated November 2, 1863.

Ur: Västerbottens läns landskontors arkiv, volym GIIIf:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)