Den 19 november 1922 skriver nomadskoleinspektören Erik Bergström ett brev till landssekreterare Gustaf Hultman i Umeå med anledning av att renbeteskonventionen med Norge är på väg att träda i kraft. I brevet uttrycker Erik sin oro för hur det ska ordna sig för de samer som inte längre kommer att kunna flytta med sina renar till Norge och en viss kritik till hur lappfogden Lindström sköter sitt uppdrag.

In a letter to Gustav Hultman in Umeå on the 19th of November 1922 Erik Bergström expresses his concern about the issue of the convention regarding reindeer pasturewith Norway.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volym F XIV:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)