Den berömda operasångerskan Madame Charles Cahier (Sara Jane Cahier) skrev följande brev till domkapitlet i Luleå för att framföra klagomål mot kyrkoherden i Umeå för ”afsiktlig förolämpning”. Brevet inom till domkapitlet den 17 november 1915. Hon berättar om notiser i tidningen som kyrkoherden publicerats inför hennes besök. Tyvärr finns inte notiserna med i brevet. Hon skriver: ”Jag hade under inga omständigheter sjungit i Umeå om jag haft kännedom om Herr Kyrkoherdens egendomliga och brutala uppträdande emot en dam och konstnärinna af min klass”.

The famous opera singer Madame Charles Cahier wrote the following letter to complain against the vicar of Umeå. She writes that he deliberately insulted her.

Ur: Domkapitlets i Luleå stift arkiv, volym EIIa:120, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)