Norrlands Sjöassuransförening var en försäkringsförening för redare till segelfartyg i Norrland. Detta är en registerbok från föreningen som visar skeppet Oscar som byggdes i Umeå 1846. Registerboken visar fartygets resor under åren mellan 1855-1858 runt om i världen. Den 16 november år 1856 var fartyget i Gravesend, England, för att sedan frotsätta mot London några dagar senare.

This is a registerbok of ships showing the ship named Oscar, built in Umeå 1846. The bookbelongs to an insurance association for sailing ships.

Ur: Norrlands sjöassuransförenings arkiv, volym DIa:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)