I fartygsregistret finns uppgifter om fartyg inskrivna i sjömanshuset. Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. Sjömanshuset hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. I just detta fartygsregister, från Sjömanshuset i Umeå, kan man bland annat läsa om skeppet Sandvik som skrevs in den 15 november år 1873. Uppgiften om lästetal handlar om ett fartygs lastförmåga. Fartygets hemort var Umeå stad och huvudredaren hette Lars Glas. År 1888 avfördes fartyget Sandvik ur sjömanshusets rullor. Det hade förolyckats i Sydafrika. På samma uppslag kan man läsa om ytterligare ett fartyg som hade Lars Glas som huvudredare, Briggen Augusta. Om detta fartyg står följande: ”Förloradt i Westindien med man och allt”.

This shipregistry belonged to the orginazation in Umeå that managed the registration of seamen and ships. In the list, you can read more about the ship Sandvik that sank in South Africa.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym DIIb:1, Riksarkivet -Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)