I en kungörelse daterad den 14 november år 1804 diskuteras problemet med täta byten av åbor. En åbo är en person som hade åborätt. Detta innebar att man hade rätt att bosätta sig och odla på ett hemman som ägdes av kronan. Det går att likna med att man arrenderade marken. Kungörelser som lästes upp i kyrkorna var ett av dåtidens bästa sätt att sprida nyheter till befolkningen. De kunde handla om allt möjligt, upphittade saker, auktioner, rymda fångar och givetvis påbud från kungen eller annan överhet.

The proclamation, dated November 14, 1804, discusses the problem of frequent changes of tenants.

Ur: Umeå landsförsamlings arkiv, volym P:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)