Den 13 november 1894 anmäldes dessa ritningar inför kungliga överintendentämbetet. Ritningarna av F Bang var förslag på reparation av Umeå landsförsamlings kyrka (också kallad Backenkyrkan). Kyrkan från 1500-tal hade skadats svårt av en våldsam brand den 25 mars 1893 och en omfattande renovering var nödvändig. Här visas två av de sju ritningar till reparationen som finns i Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv.

On November 13, 1894 these drawings with suggestions to the repair of Umeå country parish church (also called Backen Church) designed by F Bang were delivered to the royal superintendent's office. The church from the 1500s had been severely injured by a violent fire on March 25, 1893 and a major renovation was necessary.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OVIb:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)