Kolonat är en benämning bland annat på ett arrenderat boställe exempelvis i obebyggda områden. Kolonisationsnämner inrättades för upplåtande av kolonat i kronoparker i Norrland och Dalarna. Upplåtelsen av kolonaten var för en femtonårsperiod och staten betalade ut pengar för byggnadshjälp. Dessa bilder föreställer Rönnliden, Luspberget, kolonat nr VI som uppläts den 12 november år 1918. Fotografierna visar byggnadsarbetet och även hur barnen arbetet med ordlingen. Fotograf okänd.

The photographs show two farms on Rönnliden, Luspberget, and the work with building construction and cultivation of the land.

Ur: Kolonisationsnämndens i Västerbottens län arkiv, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)