Dokumentet är en bilaga till lysnings- och vigselboken i Sävar församling. Den 11 november 1883 gav Johan Johansson, som då troligtvis var inspärrad på straffängelset i Karlskrona, sitt medgivande till dotterns äktenskap. Brevet bevittnades av fängelsedirektören och sergeant C.A. Stålbrand.

On November 11, 1883 Johan Johansson gave his consent to his daughter's marriage. The letter was sent from prison in Karlskrona, where he was confined.

Ur: Sävar kyrkoarkiv, volym KIVc:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand. 

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)