Detta är ett utdrag ur ett handelsregister för landsbygden i Västerbottens län. Axel Oskar Bergström bildade den 13 januari 1964 en firma i Umeå där han avsåg att utöva handel. Företaget upphörde dock den 10 november år 1969.

This is an extract from the commercial register of the countryside in the county of Västerbotten. Axel Oskar Bergströms tobacco shop ceased operating on November 10, 1969.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län, allmänna sektionens arkiv, volym: CIkba:33, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)