Detta tilläggskontrakt upprättades mellan Kungliga Telegrafstyrelsen och Kronolänsman Joh. Broman och började gälla den 1 november 1904. Startavgiften var då 25 kronor och årsavgiften var 40 kronor.

This contract extension is about Sheriff Bromans telephone connection in his home. The annual fee in 1904 was 40 Swedish kronor.

Ur: Televerket, Umeå centralstationsområdes arkiv, volym: FIII:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)