Den 9 mars år 1939 skrev kyrkoherden Einar Silén, på kyrkorådets vägnar till Kungliga Byggnadsstyrelsen för att få tillstånd att uppställa en ny dopfunt i stadskyrkan. Dopfunten ritades av slottsarkitekten Knut Nordenskjöld.

On March 9,1939, the vicar Einar Silén wrote to the RoyalBuildingSociety to get permission to set up a new christening font in the town church in Umeå.

Ur: Umeå stadsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)