Den 8 mars 1967 skrevs skriftligt prov i svenska för studentexamen på högre allmänna läroverket i Umeå. Bland studenterna på reallinjen hittar vi Sverker Olofsson. Han valde att skriva om ”spänning och trygghet – två mänskliga behov”.

On March 8, 1967 written examination in Swedish for matriculation examination of the upper public grammar school in Umeå took place. Among the students we find Sverker Olofsson. He chose to write about “excitement and security - two human needs”.

Ur: Högre allmänna läroverket i Umeå arkiv, volym E V:254, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)