Fotografiet är taget den 6 mars 1952 då man höll på med en stor renovering av Umeå sockens kyrka, Backens kyrka. Kyrkan har förändrats många gånger under åren. Efter att kyrkan brunnit år 1893 ersatte man takvalven med ett trätak. Under renoveringen på 50-talet byggdes nya takvalv i medeltida stil i kyrkorummet och dessa överlevde nästa brand som ägde rum 1986. Interiören blev dock i övrigt helt förstörd i branden. På fotografiet syns det gamla trätaket. Fotografen hette Karl Cajmatz .

Photography from the restoration of Umeå rural parish church from March 6, 1952. The photographer is Karl Cajmatz.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OIa:10a, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)