Olof Börje Boström, löjtnant på K4 i Umeå, köpte denna motorcykel den 5 mars år 1948 av Karl Sven Allan Lundin i Vännäsby. Den hade registreringsnummer AC 2796 och drevs av bensin. Motorcykeln kom sedan att säljas och hamna i Älvsborgs län, med registreringsnummer P 19184.

Olof Börje Boström bought this motorcycle March 5, 1948. The motorcycle was of a brand called Snabb (which means fast).

Ur: Västerbottens läns landskansli, automobilavdelningens arkiv, volym: CIab:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)