Den 4 mars 1868 inkom ett brev till domkapitlet i Härnösand från skolrådet i Umeå. Brevet innehöll en beställning på snart utkommande tavlor över däggdjur för folkskolan i Umeås räkning. Tavlorna var uppdelade i fem avdelningar innehållande sex tavlor vardera. Tyvärr hittar man i arkivet ingen information om hur tavlorna såg ut.

On March 4, 1868 a letter was submitted to the cathedral chapter in Härnösand from the school board in Umeå. The letter contained an order of pictures of mammals for the elementary school in Umeå.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym E III:209, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)