I ett brev till Umeå domsagas häradsrätt förklarade Catharina Magdalena Jonsdotter på Holmön att hon ville bli omyndigförklarad. Hon ansåg sig sakna förmåga och insikt att själv förvalta sina tillgångar och föreslog att bonden Johan Alfred Grubbström skulle få bli hennes förmyndare. Brevet är daterat den 31 mars år 1876. Först 1863 blev alla kvinnor i Sverige automatiskt myndiga när de fyllt 25 år. Gifte hon sig blev hon dock omyndig och maken blev förmyndaren. Gifta kvinnor kom att vara omyndiga ända fram till 1921.

In a letter to Umeå district court dated March 31, 1876 writes Catharina Magdalena Jonsdotter that she wanted to be legally incompetent because she felt that she lacked the ability to self-manage her assets.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIIa:40, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)