Brevet är svar på en skrivelse publicerad i Västerbottens-Kuriren där lappfogdekontoret i Umeå sökte björnjägare för jakt i länet. Gunnar Holmlund i Sandsele var intresserad att vara med på björnjakten och skrev sitt svar den 30 mars 1940. Han skrev under brevet med "En värkligt säker jägare".

Gunnar Holmlund in Sandsele was interested to be on a bear hunt and wrote his letter, March 30, 1940.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens län arkiv, volym FXIX:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)