1919 tillkom en renbeteskonvention mellan Sverige och Norge som reglerade samernas rätt till renbete på andra sidan gränsen. Den 3 mars 1922 hölls ett sammanträde mellan statliga tjänstemän och representanter från Rans, Grans, Vapstens och Umbyns samebyar för att diskutera konventionen och hur den skulle komma att påverka de renskötande samerna.

In 1919 Sweden and Norway wrote a convention regarding reindeer pasture. On the 3 of Mars 1922 a meeting was held were state officials and representatives from the sámi population where they discussed the convention and how it would affect the reindeer-herders.

Ur: Lappfogdens i Västerbottens läns arkiv, volym F XIV: 2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)