En sjömansrulla är en handling som fanns ombord fartyget under färden. Dokumentet visar framför allt på- och avmönstringar bland besättningen under resans gång. Denna sjömansrulla gäller ångfartyget ”Mo” som ägdes av Frans Kempe och hade Norrbyskär som hemort. Det var Sjömanshuset i Umeå som utfärdade den. Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. Sjömanshuset hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. Det finns antecknat följande på första uppslaget: ”Vid fart med passagerare skall behörigt befäl enl. K. F. den 29/3 1912 anställas”. Befälhavaren på fartyget hette under just denna resa Karl Johan Öberg. Han hade en årslön på 3 750 kronor som man kan jämföra med eldaren Karl Olov Sund som hade en månadslön på 100 kronor och kokerskan Karolina Vallin som tjänade 3,60 per dag.

The document is a list of the crew on board the steamship “Mo”. The list was stored on the ship during the voyage and tells what the various crewmembers earned.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym EIII:15, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)