Den 28 mars 1864 kom detta brev från Umeå landsförsamling in till domkapitlet i Härnösand. I brevet ber man om hjälp att ansöka om bidrag från staten för att kunna fortsätta att bedriva undervisning i sina tre småskolor och en ”ambulatorisk folkskola”. Församlingen har inte råd att driva skolorna på egen bekostnad och utan stöd måste man avsluta folkundervisningen vilket ”blefve för den fattiga befolkningen synnerligen kännbart”.

On 28 March 1864, this letter was sent from Umeå rural parish to the cathedral chapter in Härnösand. The letter asks for help to apply for grants from the state to continue to run its elementary schools.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym E III:209, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)