1929 anmälde Per Hållberg till handelsregistret att han tänkte öppna en fabrik för tillverkning av saft och konfektyrer. Tyvärr verkar det inte ha gått så bra för firman och den upphör i september 1930.

In 1929 Per Hållberg reported to the Trade Register that he would open a manufacturing plant for lemonade and sugar confectionery. Unfortunately, it seems that the company did not do so well and it was shut down in September 1930.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Allmänna sektionens arkiv, C I kbab:7, Riksarkivet - Landsarkivet I Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)