Den 26 mars år 1901 förrättades bouppteckningen efter änkan Maria Margareta Fällman i Umeå som avlidit den 26 december år 1900 och efterlämnat fem vuxna barn. En av sönerna, Karl Jonas Hedman fanns då i Nordamerika. Bland Maria Margaretas tillgångar fanns en dragsäng, en fällsäng, en huggyxa, en spinnrock och tolv handdukar. Efter att tillgångar och skulder räknats samman fick boet behålla 4 170,25 kr.

March 26, 1901, the estate inventory was made after the widow Maria Margareta Fällman in Umeå who died in December the year before.

Ur: Umeå stad, rådhusrättens och magistratens arkiv, volym: AII:22, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)