På Marie bebådelsedag, den 25 mars 1893 brann Umeå landsförsamlings kyrka. 25 år efter branden skickar ett ögonvittne in ett brev om sin upplevelse av händelsen till kyrkoherden i församlingen. Den inledande beskrivningen lyder: ”Denna för mig minnesrika dag, när jag med eftertanke tänker därpå, genom det svåra lidande jag där då inne i körkan genomgick, och hur underbart jag ändå blef till lifvet räddad.”

On the Annunciation day, March 25, 1893 Umeå country parish church burned. 25 years after the fire an eyewitness sends a letter to the parish priest about her experience of the event.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym P II:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)