Den 23 mars år 1793 föddes Birgitta Christina, hennes föräldrar hette Olof Larsson och Brita Margareta Jonsdotter och de bodde i Ersmark. I födelse- och dopboken finns även antecknat vilka som var barnets faddrar vid dopet. Birgitta Christina döpes dagen efter födelsen, den 24 mars.

On March 23, 1793 Birgitta Christina was born in Umeå country parish. She was baptized on March 24.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym C:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)