Detta brev skrevs i Umeå den 23 mars år 1939 av landshövding Gustav Rosén till Gustaf Lundgren som arbetade som lappmissionär i Sorsele. Gustaf Adolf Lundgren föddes 1893 i Skåne och blev tidigt aktiv i olika religiösa, nykterhetsvänliga och kulturella rörelser. Den 6 februari 1927 tillträdde han sin befattning som lappmissionär i Västerbottens Missionsdistrikt inom Sorsele lappmark. Han kom att inneha denna tjänst till sin död den 4 mars år 1954.

This letter was signed March 23, 1939 by Governor Gustav Rosén in Umeå. The letter was sent to the missionary Gustav Lundgren in Sorsele.

Ur: Lappmissionären Gustaf Lundgrens, Sorsele, personarkiv, volym 3, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)