Den 22 mars 1895 godkände kunglig majestät denna ritning till reparation av Umeå landsförsamlings kyrka (också kallad Backenkyrkan) ritad av F Bang. Kyrkan från 1500-tal hade skadats svårt av en våldsam brand den 25 mars 1893 och en omfattande renovering var nödvändig. Denna ritning är en av sju till reparationen som finns i Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv.

On March 22, 1895 the royal majesty approved of this drawing to the repair of Umeå country parish church (also called Backen Church) designed by F Bang. The church from the 1500s had been severely injured by a violent fire on March 25, 1893 and a major renovation was necessary.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OVIb:5, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)