Den 20 mars 1964 intygade kyrkoherden i Vännäs socken att Sverker Olofsson kunde inskrivas vid högre allmänna läroverket i Umeå. Till intyget bifogades Sverkers betyg från samrealskolan i Vännäs. Högre allmänna läroverket är vad vi nu kallar gymnasium.

Below are enrolment forms for Sverker Olofsson for the upper public grammar school in Umeå.

Ur: Högre allmänna läroverkets i Umeå arkiv, volym C III:51, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)