I advokat Sven Hallströms arkiv finns denna räkning för införd annons i Umebladet 1934. Hallström var drivande inom det Nationalsocialistiska blocket och satt i stadsfullmäktige för nationalsocialisterna åren 1935-1938. Som övertygad nazist höll han flera föredrag i länet under 1930-talet.

The lawyer Sven Hallström placed this ad in Umebladet in 1934. Hallstrom was active within the National Socialist block and sat on the town council for the National Socialists the years 1935-1938. As a convinced Nazi, he held several lectures in the county during the 1930s.

Ur: advokat Sven Hallströms arkiv, volym 91:27, Forskningsarkivet Umeå universitetsbibliotek.

Läs mer om arkivet hos Forskningsarkivet Umeå Universitetsbibliotek.