Första världskriget var i full gång och detta påverkade även Sverige. Denna skrivelse är daterad den 19 mars 1915 på landskansliet i Umeå och skickades till kommunalstämman i staden. Brevet handlar om nytillsatta kommittéer, bland annat med anledning av arbetslösheten.

The First World War was in full swing, and this also affected Sweden. This letter, dated 19 March 1915, is about new committees constituted for different issues.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym AII:52, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)