Lotteritillstånd utfärdades av magistraten och den 18 mars år 1964 ansöker Umeå Husmodersförening om tillstånd att sälja lotter under några dagar i september samma år. De ville placera sina tombolastånd på Kungsgatan vid Rådhusesplanaden och ett vid entrén till varuhuset Tempo. Stadsfiskalen rådfrågades och där tyckte man att lotteriförsäljning utanför Tempos entré ”… kan av principiella skäl icke tillåtas”. I ansökan finns även med ett intyg från affärschefen Alla Wallin på Tempo att han inte hade något emot lotteriförsäljningen, men den godkändes alltså inte av magistraten. Lotteriförsäljningen på Kungsgatan gick dock utmärkt och den 8 april utfärdades en resolution som gav husmodersföreningen tillstånd till lotteriet.

In the document Umeå Housewives' association asked for permission to sell lottery tickets at two sites in Umeå. The first was outside the shop Tempo and the other was at Kungsgatan.

Ur: Umeå stad. Rådhusrättens och magistratens arkiv, volym AIIIa:74, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)