Den 16 mars 1887 godkändes en skiss av C. FR. Sandgren till en ny folkskola i Teg. Förutom två klassrum kan man se att skolhuset innehöll bostad till lärarinnan och rum till läraren. Man kan också notera att klassrummen var anpassade för 36 barn i det ena och 64 i det andra. Stora klasser är alltså ingen ny företeelse.

On March 16, 1887 a sketch for a new elementary school in Teg by C. FR. Sandgren was approved. Besides two classrooms, one can see that the school house contained an apartment for the teacher.

Ur: Umeå landsförsamlings kyrkoarkiv, volym OVIa:1, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)