I mars 1967 anordnade centrala folkbokförings- och uppbördsnämndens utbildningssektion en kurs om automatisk databehandling. Kursens syfte var att förbereda statsanställda på övergången till automatisk databehandling inom folkbokföring, taxering och uppbörd. Kursprogrammet finns i Länsstyrelsen i Västerbottens dataenhets arkiv.

In March 1967 a course on automatic data processing was organized for government employees.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Dataenhetens arkiv, volym D 1 B:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)