Anders Clementsson avled den 24 februari år 1839 och bouppteckningen efter honom gjordes den 14 mars samma år. En bouppteckning är ett dokument som går igenom alla tillgångar och skulder i ett hushåll när en person har avlidit. Han hade vid sin död, förutom 590 renar, även fyra stycken får. För övrigt innehöll hushållet bland annat sex alnar grått vadmal, tre stycken säckar, nio stycken renskinn, en kattun (bomull) halsduk, 21 lod lingarn och en halvnött båt. Han ägde även en bod både i Sorsele och i Risnäs, två stolp stabur (stabbur är en form av förrådsbyggnad) och en ackja som är en öppen släde.

Anders Clementsson died on 24 February, 1839, in Rans Sami village and the estate inventory after him on 14 March of that year. When he died, he had 590 reindeer and also four sheep.

Ur: Lycksele tingslags häradsrätts arkiv, volym FII:4, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)