Anders Abraham Grafström, kyrkoherde i Umeå, skrev detta brev till domkapitlet i Härnösand för att få rådgivning i en fråga. Problemet var en man med medfödd missbildning som hade sökt tillstånd till lysning och vigsel med en kvinna. Missbildningen gjorde att han inte skulle kunna ”fullgöra sin äktenskapsplikt”, enligt läkarintyget som fanns bifogat. Mannen i fråga gifte sig dock kort därpå, så domkapitlet skickade troligtvis ett positivt svar tillbaka till kyrkoherden.

The vicar Grafström sent this letter to get advice on a problem. A man had applied for permission to marry a woman but the man had a congenital abnormality that made the vicar unsure of his decision.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym EIII:202, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)