Denna passjournal räknar upp de människor i Västerbotten som ansökte till landskansliet om pass. Axel Fredrik Andelius ansökte om pass för resa runt om i Europa den 11 mars år 1921. Han beskrivs på följande sätt: ”181 cm, hår; gråsprängt, ögon blå, ansf. oval”.

Axel Fredrik Andelius applied for a passport to travel around Europe March 11, 1921.

Ur: Västerbottens läns landskanslis arkiv, volym CX:2, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)