I Länsstyrelsen för Västerbottens arkiv finns bevarat ett antal prislistor på livsmedel som skickats in från olika köpmannaförbund och lagercentraler mellan åren 1960-1962. Just denna, från Västerbottens södra köpmannaförbund, visar priserna på dricka och gällde från och med den 10 mars 1961.

Price list of beers and soft drinks between the years 1960-1962.

Ur: Länsstyrelsen i Västerbottens län. Försörjningssektionens arkiv, volym DIIaa:2, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)