Den 1 mars 1743 skickades detta brev från Umeå församlingar till Domkapitlet i Härnösand. Det innehöll listor över alla födda och döda i församlingarna. Prästen passade också på att informera om att församlingsborna under det gånga året skött sig och att ”berörde år har ingen härstädes pliktat för hor eller lönskelägen”.  Hor är ett historiskt begrepp för utomäktenskapligt sexuellt umgänge och lönskaläge innebar att ingendera av parterna var gifta.

On March 1, 1743 this letter was sent from the Umeå parishes to the cathedral chapter in Härnösand. It contained lists of all births and deaths in the parishes. The minister also took the opportunity to inform that during the past year the parishioners had conducted themselves and that nobody had been punished for adultery.

Ur: Domkapitlets i Härnösand arkiv, volym E III:37, Riksarkivet - Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)