Bonden Hans Gustaf Säfsten har begärt att få använda en bit av Tavelsjö bymark, en trakt, till odling och betesmark under sitt eget hemman, Tavelsjö nr 8. Dokumentet beskriver var trakten var belägen geografiskt och hur stort område det gällde. Frågan diskuterades i Umeå domsagas häradsrätt och dokumentet är daterat den 9 maj 1854.

The farmer Hans Gustaf Säfsten has requested the use of a piece of land in Tavelsjö for cultivation and pasture. The document is dated 9 May, 1854.

Ur: Umeå domsagas häradsrätts arkiv, volym AIa:175, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)