Riksdagstrycket är första sidan ur propositionen där det föreslås att det ska bli ett universitet i Umeå. Förslaget bifölls i första och andra kammaren den 8 maj år 1963.

The scripture is from the parliament and contains the first page of the bill, wich proposes that there should be a university in Umeå.

Ur: Riksdagstrycket, Sveriges riksdag.

Läs mer i NAD (Nationell ArkivDatabas)