Detta är en geometrisk karta över Umeå som är daterad den 7 maj år 1745. Den ansvarige lantmätaren hette Mathias Hackzell.

This is a geometric map of Umeå dated May 7, 1745.

Ur: Lantmäteristyrelsens arkiv, akt Z32-1:2, Riksarkivet.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)