Sjömanshusen kan liknas vid en arbetsförmedling för sjöfolk. Sjömanshuset hade till uppgift att samla och lämna upplysningar om fartyg och sjöfolk. En sjömansrulla är en handling som fanns ombord fartyget under färden. Dokumentet visar framför allt på- och avmönstringar bland besättningen under resans gång. Denna sjömansrulla gäller ångfartyget ”Turisten” och är utfärdad den 6 maj år 1930 och skulle gälla ”Fartygets resor till in- eller utrikes orter under ett år från denna dag då rullan utfärdats och därutöfver till dess fartyget ankommer till svensk hamn, där resan slutar eller dessförinnan upplägges”. Fartyget ägdes av Umeå Rederi AB (Gunnar Grahn) i Umeå och befälhavaren hette Reinhard Forsberg.

The document is a list of the crew on board the steamship “Turisten” in the year 1930. The list was stored on the ship during the voyage.

Ur: Sjömanshusets i Umeå arkiv, volym EIII:26, Riksarkivet – Landsarkivet i Härnösand.

Läs mer om arkivet i NAD (Nationell ArkivDatabas)